Preprečevanje in zmanjševanje odpadkov

Smeti-naslovka_zmanjsanaAlbin Keuc

Umanotera, 2005

V okviru projekta “Noben odpadek, ni dober odpadek“ je nastala publikacija, ki Vladi priporoča ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje odpadkov. Priporočila lahko preberete v poglavju Povzetek.

Read more

Odpadki – izobraževanje in obveščanje državljanov

Albin Keuc

odpadki_izobrazevanjeUmanotera, 2003

Vedno večja ozaveščenost o stanju okolja in poročila o ekoloških nesrečah v nas pogosto zbujajo občutek, da posameznik ne more prispevati ničesar k izboljšanju stanja. Prav na področju ravnanja z odpadki pa je vrsta lokalnih skupnosti po svetu dokazala, da je ključ rešitve tega problema v vsakem od nas.

Read more

Odpadki: problem ali izziv? Poročilo o izvajanju zakonodaje in doseganju strateških ciljev

odpadki problem ali izziv naslovkaAlbin Keuc

Umanotera, 2002

Poročilo je rezultat večmesečnega zbiranja podatkov, poizvedovanj, intervjujev in raziskav o stanju na področju izvajanja pravilnikov o ravnanju in odlaganju odpadkov ter ugotavljanja doseganja ciljev iz strateških usmeritev ravnanja z odpadki in nacionalnega programa varstva okolja. Odločitev za preverjanje izvajanja pravilnika o ravnanju in pravilnika o odlaganju odpadkov temelji na dejstvu, da je v obeh primerih večina obveznosti zapadla prav v obdobju ob koncu leta 2002.

Read more

Odpadki: Problem ali priložnost? Predstavitve in magnetogram strokovnega posveta na temo ravnanja z odpadki v RS

odpadki problem ali priloznost naslovkaAlbin Keuc

Umanotera, 2002

Read more

Kako ravnati z odpadki za začetnike, Vodič po zakonodaji o odpadkih v Sloveniji in EU

Odpadki%20za%20zacetnikeAlbin Keuc

Umanotera, 2002

Vodič po slovenski zakonodaji o odpadkih je namenjen vsem, ki želijo prispevati k preoblikovanju dosedanjega odnosa nas državljanov – vsakodnevnih povzročiteljev odpadkov – do ravnanja z odpadki. Ravnanje in gospodarjenje z odpadki v RS je eno najslabše rešenih področij okoljevarstvene politike.

Read more

Waste management in Slovenia, Assessment of the implementation of waste legislation and attainment of strategic objectives, A summary

waste management naslovkaAlbin Keuc

Umanotera, 2002

This report is a result of several months of collating information, researching the level of implementation of policy on treatment and disposal of waste, and assessing how well the objectives provided by the Strategic guidelines on waste management and the National environmental action plan have been fulfilled.

Read more

Ravnanje z odpadki v Sloveniji, Povzetek ocene izvajanja zakonodaje in doseganja strateških ciljev

ravnanje z odpadki naslovkaAlbin Keuc

Umanotera, 2002

Gospodarjenje in ravnanje z odpadki se nahaja na samem začetku. Z vstopom v EU smo se zavezali k spoštovanju njenih načel. Bistveni moment sodobne Evrope je zagotovo spoštovanje zakonov. Umanotera se je v letu 2001 odločila izvesti pregled izvajanja zakonodaje s področja ravnanja z odpadki in odlaganja odpadkov ter izvajanja ukrepov in doseganja ciljev, določenih v strateških usmeritvah ravnanja z odpadki in v nacionalnem programu varstva okolja.

Read more

Zelene javne inštitucije, Priročnik za uvajanje ločenega zbiranja odpadkov v javne institucije

zelenejiAlbin Keuc

Umanotera, 2002

Glavni namen priročnika je, da na enem mestu predstavi koncept in stanje na področju gospodarjenja z odpadki v državi ter program ločenega zbiranja odpadkov v javnih institucijah. Cilji izvedbe programa so predvsem: zmanjšati količine odpadkov na izvoru, zagotoviti kakovosten vir recikliranih materialov, ustvariti večjo prijaznost javnih institucij do okolja, doseči učinkovitejšo porabo javnih sredstev, prispevati k višji stopnji osveščenosti občanov, omogočiti večjo in kakovostnejšo odzivnost javnosti na probleme gospodarjenja in ravnanja z odpadki.

Read more