Analiza ankete “Kaj si slovenski turisti želijo od potovanj in na potovanjih?”

Odgovorni turizem je okolju in ljudem prijaznejši odgovor na izzive sodobnega množičnega turizma. Je najboljša izbira vsakega posameznika, ki želi svoje potovanje doživeti v neposrednem stiku z domačini ter v spoštovanju njihovih vrednost in lokalnega okolja. Umanotera je v partnerstvu z društvom Humanitas in burkinafaškim društvom Kafuli v okviru projekta Do trajnostnega razvoja preko odgovornega turizma in pravično-trgovinskega povezovanja v Burkina Fasu pričela delovati na področju odgovornega turizma.

V izdani analizi ankete smo želeli odgovoriti na vprašanje “Kaj si slovenski turisti želijo od potovanj in na potovanjih?”

Raziskovalno poročilo Izobraževanje in usposabljanje v slovenskih nevladnih organizacijah

Raziskovalno poročilo Izobraževanje in usposabljanje v slovenskih nevladnih organizacijah (november 2005) je nastalo v okviru programa Dobra družba, ki smo ga izvajali v Umanoteri. Program si je prizadeval izboljšati pogoje za statusno, finančno in kadrovsko okrepitev organizacij civilne družbe in jim tako omogočiti, da s prispevki na različnih področjih dvignejo kakovost življenja v Sloveniji. Njegov temeljni namen je bil izkoristiti spregledani potencial nevladnega sektorja v Sloveniji.

Analiza stanja na področju poznavanja trajnostnih elementov v kontekstu organizacije športnih dogodkov 

V okviru projekta Čista zmaga – trajnostni športni dogodki, ki smo ga izvajali od marca 2012 do avgusta 2013, smo izvedli analizo stanja na področju poznavanja trajnostnih elementov v kontekstu organizacije športnih dogodkov. 

Namen projekta je bil preko športnih dogodkov doseči spremembe v delovanju posameznikov in organizacij in tako prispevati k doseganju trajnostnega razvoja.

Raziskava o najpomembnejših slovenskih izzivih v zvezi s trajnostnim razvojem, ki jih je mogoče rešiti s spremembami ravnanja posameznikov

V okviru projekta Čista zmaga – trajnostni športni dogodki, ki smo ga izvajali od marca 2012 do avgusta 2013, smo izvedli raziskavo o najpomembnejših slovenskih izzivih v zvezi s trajnostnim razvojem, ki jih je mogoče rešiti s spremembami ravnanja posameznikov. 

Namen projekta je bil preko športnih dogodkov doseči spremembe v delovanju posameznikov in organizacij in tako prispevati k doseganju trajnostnega razvoja.

Predlog možnih ukrepov Čista zmaga za občine – Lokalne skupnosti kot promotorji trajnostnih športnih dogodkov

V okviru projekta Čista zmaga – trajnostni športni dogodki, ki smo ga izvajali od marca 2012 do avgusta 2013, smo izdali predlog možnih ukrepov Čista zmaga za občine – Lokalne skupnosti kot promotorji trajnostnih športnih dogodkov.

Namen projekta je bil preko športnih dogodkov doseči spremembe v delovanju posameznikov in organizacij in tako prispevati k doseganju trajnostnega razvoja.

Zbornik o zelenem javnem naročanju na področju stavb in vrednotenju trajnostnih stavb

cec5 naslovkaUmanotera, 2014

Zbornik o zelenem javnem naročanju na področju stavb in vrednotenju trajnostnih stavb je nastal kot rezultat sodelovanja Umanotere pri projektu o trajnostni gradnji CEC5. Vsebuje prispevke o spodbujanju energijske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije prek demonstracijskih projektov obnove javnih stavb.

Read more

Življenje na zavarovanih območjih

zavarovana%20obmBarbara Skaberne, urednica

Umanotera, 2005

Posvet z naslovom Življenje na zavarovanih območjih je potekal 17. decembra 2004, v dvorani Državnega sveta RS v Ljubljani. Organizirali so ga sodelavci Državnega sveta RS, Umanotere ter Kulturnega društva Naša Slovenija – Slovenia Nostra. Namen posveta je bil spodbuditi razmislek in dialog o vlogi in pomenu zavarovanih območij ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti.

Read more