Predlog možnih ukrepov Čista zmaga za občine – Lokalne skupnosti kot promotorji trajnostnih športnih dogodkov

V okviru projekta Čista zmaga – trajnostni športni dogodki, ki smo ga izvajali od marca 2012 do avgusta 2013, smo izdali predlog možnih ukrepov Čista zmaga za občine – Lokalne skupnosti kot promotorji trajnostnih športnih dogodkov.

Namen projekta je bil preko športnih dogodkov doseči spremembe v delovanju posameznikov in organizacij in tako prispevati k doseganju trajnostnega razvoja.

Moderiranje skupinskih procesov, Priročnik za moderatorje (2., dopolnjena izdaja)

moderatorCirila Toplak in soavtorji

Umanotera, 2002

V življenju pripadamo najrazličnejšim skupinam. Skupine sestavljajo posameznice in posamezniki, ki imajo vsak svojo družino, prijatelje, družbene vezi, kulturne vrednote, znanja, sposobnosti, sodelavce, spolne partnerje, pripadajo skupnosti, prostovoljnim združenjem, domačemu kraju, narodu in imajo svoje mesto v družbi. Na osnovi naštetih vezi in pripadnosti se pri posamezniku oblikujejo značilnosti, zamisli, prepričanja, predsodki, želje, smisel za humor, raven strpnosti, spomini, upi, strahovi, sanje, misleni tok, načini izražanja, vedenjski vzorci. V skupinah se oblikuje sinergija, kombiniran učinek energij posameznikov, ki presega zgolj vsoto posameznih energij.

Read more