Priporočila za uporabo trajnostnih zahtev v postopkih zelenega javnega naročanja stavb

V okviru projekta Trajnostna gradnja (CEC5) smo v Umanoteri ustvarili Priporočila za uporabo trajnostnih zahtev v postopkih zelenega javnega naročanja stavb (marec 2014).

Priročnik za vzpostavitev stanovanjske zadruge

Da bi podprli pobudnike in izvajalce skupnostnih projektov, smo Umanotera in društvo Focus v okviru projekta Dovolj za vse: skupnostno upravljanje z življenjskimi viri pripravili priročnik za vzpostavitev stanovanjske zadruge. Pri stanovanjski zadrugi gre za skupinsko zagotavljanje kakovostnih stanovanjskih enot, zadruge pa hkrati sledijo idejam medgeneracijske solidarnosti in trajnostne porabe virov s spodbujanjem trajnostne gradnje ter ekonomije souporabe in sobivanja.

Zbornik o zelenem javnem naročanju na področju stavb in vrednotenju trajnostnih stavb

cec5 naslovkaUmanotera, 2014

Zbornik o zelenem javnem naročanju na področju stavb in vrednotenju trajnostnih stavb je nastal kot rezultat sodelovanja Umanotere pri projektu o trajnostni gradnji CEC5. Vsebuje prispevke o spodbujanju energijske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije prek demonstracijskih projektov obnove javnih stavb.

Read more