Iclejev priročnik za okoljsko upravljanje v lokalnih skupnostih, 1. zvezek, Ključ za iclejev priročnik za okoljsko upravljanje

iclei_1_sHewitt Nicola

Umanotera, 1997

Projekt za pripravo priročnika je bil zasnovan z namenom, da ponudi informacije ter znanje in izkušnje vsem, ki sodelujejo pri odločanju o okoljskem upravljanju na lokalni ravni v državah Srednje in Vzhodne Evrope. Priročnik je namenjen zlasti tistim, ki so v lokalni skupnosti odgovorni za okoljsko upravljanje in predstavnikom lokalne samouprave. Usmerjen je v srednje velika in majhna mesta ter naselja. Cilj in namen je svetovati o vprašanjih ravnanja z okoljem, ki se odpirajo, kadar ljudje živijo blizu skupaj in razvijajo skupnosti, ki so večje od nekaj kmetij, torej mesta in naselja, kjer je verjetno potrebna komunalno urejena oskrba z vodo in je treba pobirati in odvažati smeti.

Read more

Iclejev priročnik za okoljsko upravljanje v lokalnih skupnostih, 2. zvezek, Priročnik za načrtovanje okoljskih dejavnost

iclei2Hewitt Nicola

Umanotera, 1997

V 28. poglavju Agende 21 je vključen poziv vsem lokalnim skupnostim, naj pripravijo lastne lokalne agende 21, v katerih naj splošne cilje Agende 21 preoblikujejo v konkretne načrte in dejavnosti za svoje posebne in značilne lokalne razmere.

Read more

Iclejev priročnik za okoljsko upravljanje v lokalnih skupnostih, 3. zvezek, Inštitucionalni okvir za okoljsko upravljanje na lokalni ravni

iclei prirocnik 3 naslovkaHewitt Nicola

Umanotera, 1997

Po drugi svetovni vojni problemi urbanega okolja zaradi industrializacije eksponencialno naraščajo. Zato velemesta in mesta danes tarejo različni problemi: onesnaženi zrak, voda in zemlja; izčrpani naravni viri; hrup; poškodovane krajine; zmanjšanja biotska raznovrstnost (manjše število živalskih in rastlinskih vrst); izguba zelenega prostora; kopičenje motornih vozil in ceste, ki so se spremenile v kanale avtomobilskega prometa, namesto da bi bile prostor za prebivalce in otroke in propadanje zdravja ljudi.

Read more