Umanotera 20 let

V Evropskem tednu trajnostnega razvoja smo izdali zbornik z naslovom Ideje za ravnovesje, 20 let Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj. V publikaciji smo zapisali svojo zgodbo ter zbrali najpomembnejše napredne vsebinske koncepte, ki smo jih promovirali od ustanovitve, intervju o razvoju organizacije in aktualnih vsebinah trajnostnega razvoja s predsednikom uprave, Jernejem Stritihom ter kronologijo projektov in publikacij.

Zbornik je na voljo na tem naslovu.

 

Trgovanje s prihodnostjo – informativni bliteni

TTIP naslovkaProsta trgovina zaseda osrednjo vlogo v današnjem času in pomembno zaznamuje naš vsakdan. V preteklosti sta liberalizacija mednarodne trgovine in sklepanje prostotrgovinskih sporazumov potekala pod okriljem Svetovne trgovinske organizacije. Toda v zadnjih letih so pogajanja pod okriljem STO zastala, saj nekatere države članice niso bile pripravljene sprejeti novih zavez in pravil.

Read more

Analiza stanja, potencialov in dobrih praks na področju zelenih delovnih mest v Sloveniji

analiza_ZDM_naslovka

Umanotera, 2014

V Sloveniji imamo lahko do leta 2020 250 tisoč zelenih delovnih mest, na področju socialnega podjetništva pa še dodatnih 80 tisoč. Tako potencial razvoja novih zelenih delovnih mest, pa tudi ozelenjevanja obstoječih, ocenjujejo avtorji nove Analize stanja, potencialov in dobrih praks na področju zelenih delovnih mest v Sloveniji.

Read more

Zelena proračunska reforma: odzivanje na krizo s trajnostno vizijo

ZRPnaslovkaUmanotera, 2013

Paket reform, pogosto imenovan zelena proračunska reforma, združuje okoljske izboljšave z gospodarskimi spodbudami in priložnostmi za fiskalno konsolidacijo. Zeleno proračunsko reformo za Slovenijo predstavlja poročilo »Zelena proračunska reforma 2013: odzivanje na krizo s trajnostno vizijo«, pripravljeno v okviru projekta Plan B za Slovenijo.

Read more

Ogledalo vladi 2010: zeleni nevladni monitor

ogledalo vladi 2010Umanotera, 2010

V Sloveniji je razkorak med predvolilnimi zavezami in zakonodajo na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja ter njihovim izvajanjem precejšen. To je eno glavnih sporočil poročila »Ogledalo vladi 2010 – Zeleni nevladni monitor«, ki ga je v sodelovanju s partnerji iz mreže Plan B za Slovenijo pripravila Umanotera.

Ogledalo vladi 2010: zeleni nevladni monitor (pdf)

Trajnostni razvoj – edina globalna strategija preživetja in ključna primerjalna prednost Slovenije

trajnostni razvoj_strategija_naslovnica

“Če hočemo kot človeštvo preživeti, če hočemo kot narod imeti prihodnost, moramo bistveno zmanjšati pritiske na okolje in začeti upoštevati omejitve planeta. Zato trajnostni razvoj nima alternative.” To je ena od sedmih glavnih tez zbornika Plan B 2.0.

Zbornik Plan B 2.0: Trajnostni razvoj – edina globalna strategija preživetja in ključna primerjalna prednost Slovenije

Več o projektu Plan B za Slovenijo, Pobuda za trajnostni razvoj.

Analiza trga za 10 okolju prijaznih storitev in skupin izdelkov v Sloveniji

analiza trga 10 izdelkov_naslovka

Vida Ogorelec Wagner

Umanotera, 2009

V skladu z usmeritvami Evropske unije tudi v Sloveniji potekajo priprave na uvajanje zelenih javnih naročil v prakso. Poročilo je prispevek v tem procesu in predstavlja indikativni pregled ponudbe okolju prijaznejših storitev in izdelkov v Sloveniji v desetih skupinah, ki jih je Evropska komisija v svojem priročniku Zeleno javno naročanje in spremljajoči dokumentaciji opredelila kot prednostne.

Read more