Evropska unija, Slovenija in trajnostni razvoj

eu_slo_tr_sEugene Clancy, John Hontelez in ostali

Umanotera, 1998

V okviru mednarodnega projekta “Osveščanje javnosti o Evropski uniji” je izšla priročna knjižica z naslovom Evropska unija, Slovenija in trajnostni razvoj. V knjižici boste našli osnovne informacije o Evropski uniji, njeni zgodovini, politiki in procesih odločanja. Spoznali boste, kako so v zadnjih osmih letih potekale razprave in kakšne odločitve so bile sprejete pri pripravah na pogajanja z državami kandidatkami. Izvedeli boste, kakšne so zahteve Evropske unije v zvezi z zakonodajo in prakso (tako imenovani acquis communautaire ali pravni red EU) na področju okolja.

Read more

Agenda za spremembo s srečanja na vrhu, Agenda 21 in drugi dokumenti s Konference Združenih narodov o okolju in razvoju v Riu de Janeiru – v razumljivem jeziku

agenda21 naslovka keatingKeating Michael

Umanotera, 1995

Leta 1992 se je največje število svetovnih voditeljev v zgodovini zbralo na Konferenci ZN o okolju in razvoju v Rio de Janeiru ter podprlo prizadevanja svetovne skupnosti za uveljavljanje načel trajnostnega razvoja. Sporočilo iz Ria je, da si moramo varovanje okolja in doseganje trajnostnega razvoja deliti kot skupno svetovno odgovornost ter da so potrebne korenite spremembe, če hočemo spremeniti netrajnostne vzorce proizvodnje in potrošnje. Sprejeli so svetovni program ukrepov in ga poimenovali Agenda 21. Iz vsebine: družbene in gospodarske razsežnosti; gospodarjenjez naravnimi viri in njihovo varovanje; krepitev vloge pomembnejših skupin; sredstva za izvedbo trajnostnega razvoja; konvencije in načelne izjave. Read more

Agenda 21 za Slovenijo, Prispevek nevladnih organizacij

agenda_slo_sVida Ogorelec Wagner

Umanotera, 1995

Projekt nevladnih organizacij Agenda 21 za Slovenijo je nastal kot odgovor na dejstvo, da se Slovenija v prehodnem obdobju ne približuje modelu trajnosti, temveč se od njega vse bolj oddaljuje. Čeprav predstavlja sprememba družbenega sistema izjemno priložnost za uveljavitev trajnostnega razvoja, se bojimo, da bomo to priložnost v naslednjih nekaj letih zapravili. Zaradi tega smo se odločili sprožiti javno razpravo o tem, kako doseči cilje trajnostnega razvoja v Sloveniji. Knjižica je nastala s skupnimi močmi 24 predstavnikov 19-tih slovenskih nevladnih organizacij s področja varstva okolja. Delo je potekalo v obliki dveh osrednjih in štirih regionalnih delavnic, na katerih smo določali poglavitne probleme okolja v Sloveniji in iskali odgovore na odprta vprašanja.

Read more

Na poti k ravnovesju, Ekologija, nova etika in svetovni program za okolje

Al_Gore___naslovnicaAl Gore

Inštitut za ekološke alternative, 1994

Al Gore je prepričan, da nas je razvoj človeške civilizacije privedel na sam rob katastrofe. Zagovarja mnenje, da lahko le korenita sprememba v našem odnosu do narave ohrani ekološki sistem našega planeta za prihodnje rodove. S pomočjo podatkov iz raziskav dokazuje, da so voda, zrak in prst že močno ogroženi.

Read more