Zelena proračunska reforma: odzivanje na krizo s trajnostno vizijo

ZRPnaslovkaUmanotera, 2013

Paket reform, pogosto imenovan zelena proračunska reforma, združuje okoljske izboljšave z gospodarskimi spodbudami in priložnostmi za fiskalno konsolidacijo. Zeleno proračunsko reformo za Slovenijo predstavlja poročilo »Zelena proračunska reforma 2013: odzivanje na krizo s trajnostno vizijo«, pripravljeno v okviru projekta Plan B za Slovenijo.

Read more

Ogledalo vladi 2010: zeleni nevladni monitor

ogledalo vladi 2010Umanotera, 2010

V Sloveniji je razkorak med predvolilnimi zavezami in zakonodajo na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja ter njihovim izvajanjem precejšen. To je eno glavnih sporočil poročila »Ogledalo vladi 2010 – Zeleni nevladni monitor«, ki ga je v sodelovanju s partnerji iz mreže Plan B za Slovenijo pripravila Umanotera.

Ogledalo vladi 2010: zeleni nevladni monitor (pdf)

Trajnostni razvoj – edina globalna strategija preživetja in ključna primerjalna prednost Slovenije

trajnostni razvoj_strategija_naslovnica

“Če hočemo kot človeštvo preživeti, če hočemo kot narod imeti prihodnost, moramo bistveno zmanjšati pritiske na okolje in začeti upoštevati omejitve planeta. Zato trajnostni razvoj nima alternative.” To je ena od sedmih glavnih tez zbornika Plan B 2.0.

Zbornik Plan B 2.0: Trajnostni razvoj – edina globalna strategija preživetja in ključna primerjalna prednost Slovenije

Več o projektu Plan B za Slovenijo, Pobuda za trajnostni razvoj.

Analiza trga za 10 okolju prijaznih storitev in skupin izdelkov v Sloveniji

analiza trga 10 izdelkov_naslovka

Vida Ogorelec Wagner

Umanotera, 2009

V skladu z usmeritvami Evropske unije tudi v Sloveniji potekajo priprave na uvajanje zelenih javnih naročil v prakso. Poročilo je prispevek v tem procesu in predstavlja indikativni pregled ponudbe okolju prijaznejših storitev in izdelkov v Sloveniji v desetih skupinah, ki jih je Evropska komisija v svojem priročniku Zeleno javno naročanje in spremljajoči dokumentaciji opredelila kot prednostne.

Read more

Cilji zmanjševanja toplogrednih izpustov – strokovne podlage

cilji zmanjsevanja_naslovka

Vida Ogorelec Wagner

Umanotera, 2009

Slovenska vlada začenja proces oblikovanja podnebne strategije in pripravo zakona, vzporedno potekata prenova Strategije razvoja Slovenije in Nacionalnega energetskega programa. Vprašanje o nacionalnih podnebnih ciljih bo eno osrednjih in bo zaznamovalo ne le naše izpolnjevanje etične odgovornosti za vzdrževanje stabilnega podnebja, temveč tudi energetsko-razvojne vzorce prihodnjih desetletij.

Read more

Teze za trajnostno prometno politiko

Koalicija za trajnostno prometno politiko, 2005

Koalicija za trajnostno prometno politiko Slovenije je pripravila Teze za trajnostno prometno politiko, kjer v uvodnem delu podaja opis stanja, do katerega je pripeljala sedanja obstoječa ali neobstoječa prometna politika Slovenije, in pojasnjuje, zakaj so se organizacije odločile, da se povežejo v Koalicijo. V drugem delu Tez je predstavljena oceno prometne politike, ki jo je predlagala vlada.

Teze za trajnostno prometno politiko (pdf)

Okoljski manifest za evropske volitve

okoljski manifest naslovkaUmanotera, 2004

Poziv osmih največjih evropskih okoljevarstvenih organizacij političnim strankam in politikom, naj okolje postavijo na mesto, ki si ga zasluži. Rezultati prizadevanj EU za varstvo okolja so mešani. Poznamo tako direktive z visoko zastavljenimi cilji kot šibke direktive, različno raven izvajanja in uveljavljanja zakonodaje znotraj Unije in slabšanje stanje okolja, ki ga povzročajo skupna kmetijska, ribiška in kohezijska politika EU. Jasno postaja, da tako ne gre več naprej.

Read more

Ogledalo vladi 2000 – 2002

ogledalo vladi 2002Marjana Dermelj, urednica

Umanotera, 2003

Trajnostni razvoj je sprejet kot nova razvojna paradigma, ki enakovredno vključuje gospodarsko, družbeno in okoljsko komponento. Obstaja pa velik razkorak med deklarativno opredelitvijo za trajnostni razvoj in izvajanjem zakonodaje ter ukrepov, ki tak razvoj omogočajo. To ni samo slovenski problem, ampak se z njih soočajo tudi drugje.

Read more

The Green NGO monitor 2000 – 2002

green ngo monitor naslovkaMarjana Dermelj, urednica

Umanotera, 2003

Sustainable development is accepted today as a new development paradigm, incorporating on equal terms the economic, social and environmental components. There is a considerable gap between the declared commitment to sustainable development and the implementation of such legislation and measures as make the above development possible. The implementation deficit is demonstrated in insufficient implementation of the adopted laws and strategic documents and in inefficient performance of the government and its bodies. This deficit can be defined also as integration deficit or poor integration of environmental issues into the sectoral policies.

Read more

Priročnik za razlago politike EU o vodah na podlagi okvirne direktive o vodah

eu_vode_sLanz Klaus, Stefan Scheuer

Umanotera, 2001

Evropski okoljski biro (EEB) je bil od samega začetka mnenja, da je ravnanje z vodami eno od pomembnejših področij njegovega delovanja. Pred leti je zato začel kampanjo za vodo, da bi spodbudil dejavnosti evropskih nevladnih organizacij in vplival na razvoj nove politike EU o vodah. Okvirna direktiva o vodah (ODV) se je vseskozi razvijala v kompromis med številnimi posameznimi interesi in najtehtnejšimi mnenji, zato je njeno besedilo zelo kompleksno in praktično nerazumljivo za širšo javnost. Prav zaradi zapletenega in nejasnega besedila ODV menijo v EEB, da je treba direktivo splošni javnosti in okoljskim nevladnim organizacijam vse Evrope predstaviti pregledno in razumljivo. Ta priročnik naj bi opravil to pomembno nalogo.

Read more