Analiza stanja, potencialov in dobrih praks na področju zelenih delovnih mest v Sloveniji

analiza_ZDM_naslovka

Umanotera, 2014

V Sloveniji imamo lahko do leta 2020 250 tisoč zelenih delovnih mest, na področju socialnega podjetništva pa še dodatnih 80 tisoč. Tako potencial razvoja novih zelenih delovnih mest, pa tudi ozelenjevanja obstoječih, ocenjujejo avtorji nove Analize stanja, potencialov in dobrih praks na področju zelenih delovnih mest v Sloveniji.

Read more

Evropska zelena pisarna

ego naslovkaUmanotera, 2013

Priročnik Evropske zelene pisarne vsebuje informacije o za pisarne pomembnih okoljskih vidikih, kot sta energetika in gradnja, ravnanje z odpadki, poraba vode, pisarniško pohištvo in potrošni material, organizacija konferenc in dogodkov, poraba papirja, kakovost zraka, varnost, zdravje in socialna vprašanja ter čiščenje in gostinske storitve. Vsako poglavje priročnika se osredotoča na enega od navedenih vidikov.

Read more

Priročnik za organizacijo trajnostnih športnih dogodkov

cista zmaga naslovkaRenata Karba, Gaja Brecelj, Špela Kern
Umanotera, 2013

Priročnik organizatorjem svetuje pri menedžmentu in izvedbi trajnostnega športnega dogodka. Na področju menedžmenta se posveti vzpostavitvi sistema vodenja, komuniciranju in naročanju. Izvedba se nanaša na področja družbene odgovornosti, prizorišča in infrastrukture, naravnega okolja, mobilnosti, energije, odpadkov, hrane in pijače ter vode.

Read more

Analiza trga za 10 okolju prijaznih storitev in skupin izdelkov v Sloveniji

analiza trga 10 izdelkov_naslovka

Vida Ogorelec Wagner

Umanotera, 2009

V skladu z usmeritvami Evropske unije tudi v Sloveniji potekajo priprave na uvajanje zelenih javnih naročil v prakso. Poročilo je prispevek v tem procesu in predstavlja indikativni pregled ponudbe okolju prijaznejših storitev in izdelkov v Sloveniji v desetih skupinah, ki jih je Evropska komisija v svojem priročniku Zeleno javno naročanje in spremljajoči dokumentaciji opredelila kot prednostne.

Read more

Presoje vplivov na okolje, Mehanizem udeležbe javnosti v procesih okoljskega odločanja

presoja_vplivi_okoljeAlbin Keuc

Umanotera, 2002

Ta povzetek je pripravljen v sklopu projekta z naslovom Trije vidiki delovanja NVO na treh področjih okoljskega pravnega reda. Prvi vidik projekta vsebuje pregled in oceno dosedanjih izkušenj sodelovanja javnosti v procesu presojanja vplivov na okolje v upravnem postopku izdajanja dovoljenj za poseg v okolje. V drugi fazi smo izvedli ekspertno delavnico in na podlagi njenih rezultatov ter rezultatov statistične obdelave zakonodajalcu, upravnim organom, investitorjem in državljanom pripravili niz priporočil za izboljšanje učinkovitosti postopka PVO.

Read more

Postopek presoje vplivov na okolje za začetnike, Mehanizem sodelovanja in udeležbe javnosti

PVO_za_zacetnike_dAlbin Keuc

Umanotera, 2002

Priročnik Postopek presoje vplivov na okolje, Mehanizem sodelovanja in udeležbe javnosti je vodič po upravnem postopku presoje vplivov na okolje. Ta postopek, določen v Zakonu o varstvu okolja, predvideva sodelovanje javnosti. Nekatere vrste posegov v prostor lahko bistveno spremenijo, ogrozijo ali kako drugače vplivajo na naše življenjsko okolje. Sodelovanje javnosti v postopku izdajanja gradbenega ali lokacijskega dovoljenja za poseg v prostor omogoča varstvo naše ustavne pravice do življenja v zdravem življenjskem okolju. Da bi to pravico učinkovito zavarovali, moramo poznati ne samo postopek presoje vplivov na okolje, ampak tudi njegovo vsebino.

Read more