Pridruži se:

Aktualno

Delavnice Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v lokalni skupnosti v vaši regiji. Toplo vabljeni!

Maribor: 16. maj, od 9. do 13. ure (vabilo) (prijavnica)

Koper: 23. maj, od 9. do 13. ure (vabilo) (prijavnica)

Kranj: 30. maj, od 9. do 13. ure (vabilo) (prijavnica)

Zagorje ob Savi: 6. junij, od 9. do 13. ure (vabilo) (prijavnica)

Postojna: 8. junij, od 9. do 13. ure (vabilo) (prijavnica)

Novo mesto: 13. junij, od 9. do 13. ure (vabilo) (prijavnica)

 

O PROJEKTU

S projektom želimo seznaniti, usposobiti in opolnomočiti lokalne skupnosti za trajnostno upravljanje z življenjskimi viri v svojem okolju in s tem podpreti oz. pospešiti prehod v nizkoogljično, snovno učinkovito, trajnostno družbo.

Izvedli oz. pripravili bomo:

 • 6 regijskih delavnic za občine, organizacije, podjetja in civilne iniciative, ki so aktivne v lokalni skupnosti (maj – junij);
 • usposabljanje občin in drugih lokalnih akterjev za skupnostno upravljanje z življenjskimi viri z izvedbo 6 mentoriranj za projekte v lokalnih skupnostih (junij – oktober);
 • 2 priročnika za izvajanje projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri na konkretnih področjih (september – november);
 • predstavitev aktivnosti projekta, dobrih praks in povezovanje akterjev na lokalni, regionalni in nacionalni ravni z vzpostavitvijo spletne strani (marec – november);
 • nacionalno konferenco ob zaključku projekta – srečanje aktivnih predstavnikov lokalnih skupnosti in predstavnikov medijev (oktober).

S projektom naslavljamo (1) ključne deležnike skupnostnega upravljanja (občine, zadruge, podjetja, kmetije, civilne iniciative in lokalne pobude, nevladne organizacije), (2) organizacije in posameznike, ki lahko skupnostne projekte podpirajo (javni zavodi, strokovne inštitucije, gospodarski subjekti) ter (3) medije, ki so pomembni za informiranje širše javnosti.

Aktualni projekt je nadaljevanje in nadgradnja istoimenskega projekta, ki smo ga lansko leto izvajale organizacije Umanotera, Focus, IPoP in PIC, z zaključkom januarja 2017. Naslanja se na ustvarjena gradiva, izkušnje, povezave ter zaznane potrebe deležnikov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri.

Pripravljena so uporabna gradiva:

Več o ostalih rezultatih projekta je na voljo spodaj.

OZADJE

Življenjski viri in razvojne priložnosti

Slovenija je bogato obdarjena z nizkoogljičnimi in trajnostnimi življenjskimi viri: gozdovi, vodnimi viri, obnovljivimi viri energije (OVE), rodovitno prstjo, raznolikimi naravnimi pokrajinami in biotsko raznovrstnostjo. Veliko priložnosti za prehod v nizkoogljično in trajnostno družbo izhaja tudi iz trajnostne rabe prostora in učinkovitejše rabe energije (URE). Slovenija pa je tudi nadpovprečno podnebno ranljiva. Zaradi svojih geografskih značilnosti se segreva še hitreje od svetovnega povprečja. Prispevanje k zavarovanju globalnega podnebja pred nedopustno nevarnim segrevanjem nad 2 °C in učinkovito prilagajanje na podnebne spremembe sta ključna dejavnika dolgoročne blaginje prebivalcev Slovenije, pa tudi odgovornost do narave in prihodnjih generacij.

Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri – sinergijsko gonilo prehoda v nizkoogljično družbo

Podnebna kriza je tako velik izziv, da moramo v okviru svojih odgovornosti, zmožnosti in pristojnosti takoj začeti ukrepati prav vsi. Lokalne skupnosti so življenjsko zainteresirane za trajnostno upravljanje z življenjskimi viri v svojem okolju. So najbolj naraven skrbnik in varuh ohranjanja količine in kakovosti virov, saj ti predstavljajo osnovo za njihov blaginjo in lahko poženejo pozitivno povratno zanko razvoja (vse bolj trajnostno upravljanje z viri prinaša vedno več razvojnih priložnosti). Prehod v nizkoogljično družbo lahko v Sloveniji zaradi strateškega sonaravnega kapitala poteka na družbeno in gospodarsko vzdržen način in kot eden od vidikov celovitega prehoda v trajnostno družbo – v postopno doseganje ravnotežja med gospodarstvom, družbo in okoljem, kratkoročno pa je to zanesljiva pot iz krize.

PARTNERJI

 • Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
 • Focus, društvo za sonaraven razvoj
 • Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC

TRAJANJE: Projekt traja od 15. marca do 15. novembra 2017.

KONTAKT: Gaja Brecelj, vodja projekta, gaja@umanotera.org.

www.facebook.com/Dovoljzavse

Infolist projekta Dovolj za vse

 

 

 

Dokumenti projekta v obdobju marec 2016 – januar 2017

Priročniki za izvajanje projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri

Priročnik za izvedbo skupnostne sončne elektrarne, januar 2017

Priročnik za ureditev skupnostnega prostora, januar 2017

Priročnik za izvajanje spremljane poti v šolo, januar 2017

Priročnik za izvajanje skupnostnih projektov, januar 2017

Analiza pravnega okvira za skupnostne projekte (september 2016)

Pilotni projekt Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v občini

Predstavitev izbranih skupnostnih projektov v MO Nova Gorica (31. 1. 2017) (vabilo)

O izbranih projektih v Mestni občini Nova Gorica (12.12.2016)

Poročilo o delavnici v Novi Gorici (povezava) (23. 11. 2016)

Vabilo na delavnico o skupnostnih projektih v Novi Gorici (povezava) (15. 11. 2016)

Vabilo na delavnico SUŽV za NVO-je v Novi Gorici (17.10.2016)

Rezultati izbora občin, ki so se prijavile za sodelovanje v pilotnem projektu Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v občini (avgust 2016)

Vabilo občinam k prijavi interesa za izvedbo pilotnega projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v občini (maj 2016)

Vodnik in dobre prakse

Vodnik po skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri, ki utemeljuje koncept na področjih OVE, URE, prostor, prehranska samooskrba in lokalno krožno gospodarstvo ter vključuje opise 60 dobrih praks (junij 2016)

Katalog dobrih praks s podrobnimi opisi 12 dobrih praks (julij 2016)

Nacionalna konferenca Dovolj za vse: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri

(17. 6. 2016, Ljubljana)

Zapis delavniškega dela konference

* Fotografije z dogodka (povezava)

* Posnetek konference:

* Predstavitve govorcev:

 • Molly Walsh, Friends of the Earth (povezava)
 • Rupert Gole, župan Občine Šentrupert (povezava)
 • Alenka Korenjak, članica društva ProstoRož (povezava)
 • Marko Peterlin, Inštitut za politike prostora (povezava)
 • Aljaž Plevnik, Urbanistični inštitut RS (povezava)
 • Renata Karba, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (povezava)
 • Matej Praper, Direktorat za energijo, Ministrstvo za infrastrukturo (povezava)
 • Tomislav Tkalec, Focus, društvo za sonaraven razvoj (povezava)

Evalvacijsko poročilo konference

Vabilo na dogodek